אני מצהיר כדלהלן:

1. מדדתי חום  ונמצא כי חום גופוי נמוך מ-38 מעלות.

2. מצהיר כי לא משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה.

3. למיטב ידיעתי  לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. 

הייתה תקלה, אנא שלח שנית

נשלח בהצלחה