top of page

הכרמים

כרם נטע | כרם קריניאן בוגר, שנולד במושב נווה ירק בשנת 1981.
הכרם היה מועמד לעקירה כתוצאה מיבולים נמוכים וחוסר כדאיות כלכלית.

המחשבה על עקירת כרם קריניאן בוגר נוסף ברחבי הארץ הייתה קשה ולמרות חוסר הוודאות

על איכות הפרי בתחילת אביב 2015 החל מומו בשיקום הכרם, מצויד בהרבה סבלנות ואמונה.

 

שיקום הכרם התבסס על החזרת הגפן למרכז, לזרוע אחת מרכזית בחלק מהכרם

אף הושאר הגזע בלבד לטובת הדלייה בשיטת הגביע הנפוץ ב"עולם הישן"

ומבלי להשאיר עין אחת עם זיכרון לפרי משנים קודמות.


באביב עיטרו את הבדים הבוגרים זמורות חדשות. רובן לא נשאו פרי

כך שהגפן יכול היה להתרכז בהתחזקות ובמציאת מים בעומק הקרקע.

היבול היה קטן מאוד - 150 קילו לדונם

מה שלא דרש מהגפן משאבים גדולים בהתפתחות הפרי ובהבשלתו.
 

בכרם בוגר תהליך השיקום הינו יום יומי, כל אחד מ-2200 הגפנים בחלקה

דורש התייחסות מעט שונה. גם בבציר ה-33 הכרם מתבסס על גידול בעל (ללא השקיה)

וחקלאות ברת קיימא. היבולים נמוכים והאיכות גבוהה. הגפן מאזנת את גידול העלווה והפרי בהתאם למזג האוויר בעונה ולעתודות מי הגשמים שנצברו בחורף אשתקד.

כרם נטע

כרם הגר | בחורף 2016 החל שיקומו של כרם הגר בנווה ירק.
חלקת הקריניאן הבוגר בכרם הגר גם הוא מנטיעות 1981.

החלקה מבוססת גידול בעל וחקלאות ברת קיימא מה שמביא ליבולים
 נמוכים משמעותית, לפרי מרוכז, בעל גוף, חמיצות וטאנינים גבוהים המאפיינים את הזן.

חלקת הארגמן בכרם הגר, מנטיעות 1996 שוקמה גם היא ועברה להיות מבוססת גידול בעל

וחקלאות ברת קיימא. הארגמן הוא זן ישראלי שפותח במכון הוולקני
הכלאה של קריניאן שמקורו בספרד וסוזאו שמקורו בפורטוגל,

צבעו ארגמן עז בעל חמיצות גבוהה וטאנינים רכים.

כרם הגר
כרם משה

כרם משה | בשלהי 2017 נטע מומו כרם נוסף בישוב. הכרם משתרע על פני 14 דונם.
בחלקה שלושה זני ענבים אדומים קריניאן, גראנ'ש ומרסלאן. החלקה מבוססת על הדלייה בצורת גביע לקבלת יבולים נמוכים, אחידות בהבשלה וזרימת אויר טובה יותר בחלקה.
בכרם נטועה חלקה נוספת של זני ענבים לבנים שרדונה וסוביניון בלאן.
הרעיון שעומד מאחורי נטיעה חדשה זו היא לבדוק התאמה של זנים אלו לאקלים ולקרקע המקומית

 

היקב מייצר כיום כ- 40,000 בקבוקים בשנה

bottom of page